Nabory

Z Turcją po raz drugi – NCBR ogłasza kolejny konkurs bilateralny

29 sierpnia 2016 10:31

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wspólnie z Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) ogłosiło 26 sierpnia drugi konkurs polsko-turecki. Alokacja w drugim konkursie wynosi 5 mln zł. Wnioski mogą być składane w następujących obszarach tematycznych: ICT, Energy oraz Health and Life Sciences. Maksymalna wysokość dofinansowania z NCBR, na jaką mogą... więcej

CERN Fellowship Programme

23 czerwca 2016 12:11

Termin: 23.06.2016 – 05.09.2016 Instytucja organizująca konkurs:  Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN Rodzaje stypendiów: The Senior Fellowship Programme – addressed to people with a Ph.D. or at least four years of experience after the degree which gives access to doctoral programmes. In both cases, a maximum of ten years of experience after the degree which gives... więcej

Otwarcie czwartego polsko-tajwańskiego konkursu na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-tajwańskiej (2016)

9 maja 2016 10:47

Informujemy, że w dniu 29 kwietnia 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Ministerstwem Nauki i Technologii Tajwanu (MOST) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne projekty badawcze w następujących obszarach:   neuroscience, energy efficiency technologies (including: air conditioning, refrigeration, thermal energy technologies), materials science and engineering, agricultural biotechnology and biocatalysis.   Informujemy, że... więcej

Drugi nabór projektów w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region – IBSR), Europejska Współpraca Terytorialna

26 kwietnia 2016 14:22

Program oferuje wsparcie finansowe dla projektów transnarodowych przyczyniających się do rozwoju bardziej nowoczesnego, lepiej dostępnego i zrównoważonego Regionu Morza Bałtyckiego. Program został opracowany w ramach celu współpracy terytorialnej Unii Europejskiej. AKTUALNY NABÓR: od 01.03.2016 do 01.06.2016 Nabory projektów w danym Programie są dwuetapowe. Pierwszy etap naboru, w którym należy złożyć koncepcję projektu trwa: od 1 marca 2016 r.... więcej

Spotkanie informacyjne „Środa z Funduszami na rewitalizację” – Kraków

19 kwietnia 2016 14:59

Kiedy:  04.05.2016 r. Gdzie: Kraków, ul. Wielicka 72b (wejście od ulicy Dworcowej), I piętro, sala 106 Spotkanie jest adresowane do wszystkich zainteresowanych tematyką pozyskania dofinansowania ze źródeł unijnych z zakresu rewitalizacji. Więcej informacji i zapisy na szkolenie tutaj Program do pobrania

Czwarty polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

19 kwietnia 2016 14:44

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu MATIMOP/ISERD ogłaszają czwarty wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.   Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski,... więcej

Czwarty polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

6 kwietnia 2016 10:05

 Informujemy, że w drugiej połowie kwietnia 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu (MATIMOP/ISERD) planują otwarcie konkursu  na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań. Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych. Wnioskodawcami mogą być przedsiębiorcy... więcej

Polsko – brazylijskie porozumienie na rzecz badań i innowacji

1 kwietnia 2016 12:36

Informujemy, że w dniu 7 marca 2016 r. w Brasilii zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a brazylijską agencją Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – The National Council of Technological and Scientific Development (CNPq). Celem porozumienia jest rozwijanie współpracy w obszarze badań naukowych,  technologii oraz innowacji. Porozumienie umożliwia... więcej

Rozpoczął się drugi nabór projektów w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego

31 marca 2016 12:19

Informujemy, że od 1 marca 2016 r. prowadzonym jest nabór wniosków w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego. Program oferuje wsparcie finansowe dla projektów transnarodowych przyczyniających się do rozwoju bardziej nowoczesnego, lepiej dostępnego i zrównoważonego Regionu Morza Bałtyckiego. Konkurs przebiega dwuetapowo. Pierwszy etap naboru trwa do 1 czerwca 2016 r. Tylko wnioskodawcy najlepszych koncepcji projektów zostaną zaproszeni do... więcej

Współpraca Polska – Turcja – przygotowania do ogłoszenia drugiego konkursu

7 marca 2016 14:07

Informujemy, że na mocy porozumienia zawartego z sierpniu 2014 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) rozpoczęły przygotowania do ogłoszenia drugiego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe. Ogłoszenie konkursu planowane jest na II kw. 2016 r. Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową zostaną zamieszczone na stronie internetowej... więcej