Aktualności

nabór do MRPO, Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw

7 marca 2017 13:15

Konkurs jest przewidziany od 31.03.2017 do 31.08.2017 W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia. Beneficjenci: przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw... więcej

Otwarcie trzeciego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w obszarze fotoniki w ramach współpracy Polska – Berlin-Brandenburgia

7 marca 2017 13:06

16 lutego 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Departamentem Gospodarki, Energii i Przedsiębiorstw Senatu Berlina  (SenWiEnBe) i Ministerstwem Gospodarki i Energii Brandenburgii (MWE) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne projekty w dziedzinie fotoniki, w obszarze Optical Metrology for Production Processes,Environmental Monitoring and Bioanalysis. NCBR przeznacza kwotę 1 500 000 EUR na dofinansowanie... więcej

Konkurs CORE 2017 na projekty polsko-luksemburskie w obszarze „Innovation in Services”.

7 marca 2017 13:04

NCBR przeznacza kwotę 2 mln zł na dofinansowanie polskich podmiotów z projektów, które zostaną zaakceptowane do finansowania w procedurze konkursowej. Termin składania wniosków upływa 26 kwietnia 2017 r. (14:00 CET). Wnioski składane są wyłącznie w wersji elektronicznej, w języku angielskim.  Wnioskodawcy polscy składają obowiązkowo dodatkowe załączniki w języku polskim – w zależności od typu wnioskodawcy:... więcej

następne »