Aktualności

IV polsko-singapurski konkurs na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-singapurskiej

19 kwietnia 2017 9:30

Uprzejmie informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Agency for Science, Technology and Research (A*STAR) z Singapuru ogłaszają otwarcie konkursu na wspólne projekty badawcze w następującym obszarze: “Micro-Electro-Mechanical-Systems (MEMS) – Harsh environment compatible sensors for Industry 4.0 applications” Termin składania wniosków upływa 15 maja 2017 r. Wnioskodawcy po stronie polskiej zobowiązani są stosować... więcej

nabór do MRPO, Poddziałanie 1.2.1. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw

7 marca 2017 13:15

Konkurs jest przewidziany od 31.03.2017 do 31.08.2017 W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, włącznie z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia. Beneficjenci: przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw... więcej

Otwarcie trzeciego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w obszarze fotoniki w ramach współpracy Polska – Berlin-Brandenburgia

7 marca 2017 13:06

16 lutego 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wraz z Departamentem Gospodarki, Energii i Przedsiębiorstw Senatu Berlina  (SenWiEnBe) i Ministerstwem Gospodarki i Energii Brandenburgii (MWE) ogłosiły otwarcie konkursu na wspólne projekty w dziedzinie fotoniki, w obszarze Optical Metrology for Production Processes,Environmental Monitoring and Bioanalysis. NCBR przeznacza kwotę 1 500 000 EUR na dofinansowanie... więcej

następne »