Aktualności

PARP: Bon na innowacje 2016

20 października 2016 14:09

Przypominamy, że  do 30 stycznia 2017 r. można składać wnioski w ramach programu Bon na Innowacje dla MŚP, którego organizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach Działania 2.3 Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu... więcej

Zmiany w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020

18 października 2016 10:32

Od 14 października 2016 r. obowiązuje zmieniona wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020. Wprowadzono m. in. zmiany dotyczące:   bazy personelu (podrozdział 6.15 Koszty pośrednie) – w bazie tej nie będą rejestrowane dane personelu projektu w przypadku, gdy koszty personelu są rozliczane z wykorzystaniem metod uproszczonych, niezależnie od... więcej

Małopolski Festiwal Innowacji na start!

17 października 2016 14:42

Przez najbliższe siedem dni w Małopolsce będzie głośno na temat innowacyjnej przedsiębiorczości, transferu nowych technologii i inteligentnych specjalizacji. Rozpoczyna się szósta edycja Małopolskiego Festiwalu Innowacji, który gromadzi naukowców, wynalazców, przedsiębiorców i wszystkich, którzy interesują się nowinkami technologicznymi, ich rolą w biznesie oraz codziennym życiu. Festiwal otworzy konferencja „Internet rzeczy. Wizja czy codzienność”? w Muzeum Lotnictwa w Krakowie. Kilkadziesiąt wydarzeń:... więcej

następne »