Aktualności

Europejski zastrzyk dla nauki – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

13 września 2016 13:40

Przypominamy, że aktualnie można składać wnioski w ramach Poddziałania 1.2.1. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw oraz Poddziałania 1.2.3. Bony na innowacje. Nabór w ramach obu konkursów trwa do 31.10.2016 r. Zachęcamy do przygotowywania projektów i kontaktu!

RPO WM – Działanie 3.2. Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB

9 września 2016 14:22

Informujemy, że Zarząd Województwa Małopolskiego, za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie  jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB, Typ projektów A. promocja postaw przedsiębiorczych. Instytucją Organizującą Konkurs jest... więcej

Nabór do działania POIR 4.1.4. Projekty aplikacyjne

2 września 2016 10:38

Szanowni Państwo, Informujemy, że NCBiR ogłosił nabór do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne. Wsparcie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania. Temat badawczy musi wpisywać się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.... więcej

następne »