Aktualności

PO Polska Cyfrowa – nabór projektów

10 sierpnia 2016 13:33

Informujemy o konkursie na projekty wspierające rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania w ramach Działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej PO Polska Cyfrowa. Wnioski należy składać w terminie: od 29 sierpnia 2016 r. do 30 listopada 2016 r. Dofinansowanie wynosi 95% kwoty kosztów kwalifikowanych.   Ogłoszenie o konkursie wraz z dokumentacją konkursową są... więcej

Projekty B+R – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego

10 sierpnia 2016 13:31

Przypominamy o trwającym konkursie na realizowanie projektów B+R w konsorcjach uczelni i przedsiębiorstw (prowadzących działalność na terenie województwa małopolskiego) w ramach Poddziałania 1.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Termin składania wniosków upływa 31 października 2016r. Jest to jeden z niewielu konkursów, w których Politechnika może występować w roli konsorcjanta! Zachęcamy do przygotowywania projektów i kontaktu!... więcej

POWER, POIR – Baza konkurencyjności

4 sierpnia 2016 12:29

NCBiR przypomina, że zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Beneficjanci realizujący projekty w ramach programów operacyjnych: POWER oraz POIR zobowiązani są do upubliczniania zapytań ofertowych w Bazie konkurencyjności dostępnej pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl W przypadku, gdy wnioskodawca rozpoczyna realizację projektu przed podpisaniem... więcej

następne »