Czwarty polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

19 kwietnia 2016 14:44

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu MATIMOP/ISERD ogłaszają czwarty wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

 

Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy.

 

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych. Niniejszy konkurs jest realizowany zgodnie z Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w zakresie przemysłowych prac badawczo-rozwojowych zawartej w dniu 28 października 2014 r. pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael.

 

Projekty, które uzyskają dofinansowanie zostaną zgłoszone do Sekretariatu Eureki w celu dołączenia ich do portfolio EUREKI.

 

Pliki do pobrania:

 

 1. Zasady IV konkursu polsko-izraelskiego
 2. Eureka Project Form
 3. Wzór – Załącznik nr 1 do Zasad – Wniosek krajowy
 4. Załącznik nr 1 do Zasad – Wniosek krajowy
 5. Załącznik 1a; 1b; 1c do Zasad
 6. Załącznik nr 2 do Zasad – Kryteria oceny formalnej
 7. Załącznik nr 3 do Zasad – Wykaz dokumentów załączanych do wniosku i umowy
 8. Załącznik nr 4 do Zasad – Kryteria oceny merytorycznej
 9. Załącznik nr 5 do Zasad – Przewodnik kwalifikowalności kosztów
 10. Załącznik nr 6 do Zasad – Poland-Israel 4th call
 11. Załącznik nr 1 do wykazu – Formularz informacji
 12. Załącznik nr 2 do wykazu – Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej
 13. Załącznik nr 3 do wykazu – Oświadczenie woli
 14. Załącznik nr 4 do wykazu – Oświadczenie rękojmia
 15. Załącznik nr 5 do wykazu dokumentów – Sytuacja finansowa
 16. Załącznik nr 6 do wykazu dokumentów – Upoważnienie