Współpraca Polska – Turcja – przygotowania do ogłoszenia drugiego konkursu

7 marca 2016 14:07
Informujemy, że na mocy porozumienia zawartego z sierpniu 2014 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz z Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) rozpoczęły przygotowania do ogłoszenia drugiego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe.
Ogłoszenie konkursu planowane jest na II kw. 2016 r.
Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową zostaną zamieszczone na stronie internetowej NCBR w dniu ogłoszenia konkursu.