Fundusze europejskie na lata 2014–2020

1. Projekt Umowy Partnerstwa

2. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (Harmonogram naborów)

3. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014 – 2020

4. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (Harmonogram naborów)

5. Szczegółowy opis I osi priorytetowej POIR

6. Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój (Harmonogram naborów)

7. Program Operacyjny Polska Cyfrowa (Harmonogram naborów)

8. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Harmonogram naboru wniosków)

9. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

10. Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

11. Nowe Programy 2014-2020 – prezentacja

12. POWER - NCBiR – harmonogram konkursów

 

Perspektywa finansowa 2014-2020 – wytyczne