Czwarty polsko-izraelski konkurs na projekty badawczo-rozwojowe

6 kwietnia 2016 10:05
 Informujemy, że w drugiej połowie kwietnia 2016 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu (MATIMOP/ISERD) planują otwarcie konkursu  na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań.
Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych.
Wnioskodawcami mogą być przedsiębiorcy (MŚP) oraz konsorcja naukowe, w których liderem jest przedsiębiorca.
Szczegółowe informacje będą opublikowane w dniu otwarcia konkursu.