Z Turcją po raz drugi – NCBR ogłasza kolejny konkurs bilateralny

29 sierpnia 2016 10:31

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wspólnie z Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK) ogłosiło 26 sierpnia drugi konkurs polsko-turecki. Alokacja w drugim konkursie wynosi 5 mln zł. Wnioski mogą być składane w następujących obszarach tematycznych: ICT, Energy oraz Health and Life Sciences. Maksymalna wysokość dofinansowania z NCBR, na jaką mogą liczyć polscy wnioskodawcy dla pojedynczego projektu, to 850 tysięcy zł.

W 2015 roku NCBR oraz TÜBİTAK ogłosiły pierwszy konkurs na realizację wspólnych projektów badawczo wdrożeniowych w obszarach ICT, Health and Life Sciences, Food oraz Energy. Jego podstawą było porozumienie o współpracy polsko-tureckiej w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, podpisane 22 sierpnia 2014 roku pomiędzy obydwoma instytucjami. Podobnie jak NCBR, TÜBİTAK wspiera współpracę pomiędzy przemysłem i ośrodkami naukowymi. Odpowiada również za transfer technologii w Turcji.

 

Pierwszy, pilotażowy konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem. Aplikanci złożyli 45 wniosków na łączną kwotę ponad 35 mln zł. Ostatecznie dofinansowanie uzyskało 5 projektów na łączną kwotę ponad 4 mln zł. Lista projektów objętych wsparciem znajduje się na stronie internetowej NCBR.

 

Poza wspomnianym porozumieniem, NCBR do tej pory współpracował z Turcją głównie w projektach międzynarodowych, stanowiących realizację decyzji UE dotyczącej budowy Europejskiej Przestrzeni Badawczej, tj. inicjatywach typu ERA-NET, EURECE, EUROSTARS i innych.

Cel konkursu: Realizacja wspólnych projektów w obszarach:

  • ICT – Information and Communication Technologies,
  • Energy,
  • Health and life sciences.

Nabór wniosków potrwa od 26 sierpnia do 23 listopada 2016 r. Rozpoczęcie realizacji projektów przewidywane jest najwcześniej w lipcu 2017 r.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie NCBR.

Warunki ogólne realizacji projektu