Wyniki konkursu Small Grant Scheme ogłoszonego w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza

29 maja 2013 10:46

Przedstawiamy ranking wniosków rekomendowanych do dofinansowania w 3 kategoriach  konkursu Small Grant Scheme.

Ranking wniosków uwzględnia rekomendację polsko-norweskiego Komitetu Programu, który brał pod uwagę uzgodnione wyniki oceny recenzentów (consensus report) oraz ogólną jakość merytoryczną wniosków w poszczególnych kategoriach.

Wnioskodawcy projektów rekomendowanych do dofinansowania otrzymają decyzje Dyrektora NCBR zawierające kwotę dofinansowania.

Wszyscy Wnioskodawcy projektów ocenianych merytorycznie otrzymają uzgodnioną recenzję ekspertów (consensus report) na e-adresy kontaktowe podane we wniosku.

Pliki do pobrania