Szkolenie dla wnioskodawców RPO WM, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Kraków

10 czerwca 2016 20:08

Informujemy, że w dniu 20 czerwca br. (godz. 10.00 -16.00) odbędzie się szkolenie dla wnioskodawców Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego – Kraków.

Miejsce szkolenia: Kraków, ul. Wielicka 72 B (wejście od ul. Dworcowej), I piętro, sala 106

PROGRAM SZKOLENIA

Więcej informacji i zapisy tutaj