Nowy konkurs na staże z POKL – Konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/2014

17 czerwca 2014 10:23

Informujemy, że w dniu 17 czerwca 2014 r. został ogłoszony konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/2014 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”, mające na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia.

Projekty konkursowe obejmować będą zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące kształtowania kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy (w oparciu o najnowsze badania rynku). Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 50 000 000 PLN, z zaznaczeniem, iż ostateczna kwota konkursu zależy od dostępności alokacji.

Uwaga! Projekt nie może trwać dłużej niż do 30 wrześnie 2015 r. Projekt musi obejmować swym działaniem wyłączenie ostatni lub dwa ostatnie semestry studiów pierwszego stopnia albo drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, które kończą się nie później niż do 30 września 2015 r. Maksymalna wartość na jednego uczestnika wynosi 10 000 PLN.

Nabór wniosków do 15 lipca 2014 r.

Więcej informacji tutaj

*****************************************************************************************************************************************************************

Informujemy, że w związku z ogłoszeniem konkursu nr 1/POKL/4.1.1/2014 na projekty mające na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia, 27 czerwca (piątek) 2014 r. odbędzie się spotkanie informacyjne dot. danego konkursu.

Godzina: 9.00 – 11.00

Miejsce: Sala Konferencyjna Galerii GIL, Politechnika Krakowska

ZAPRASZAMY!

*****************************************************************************************************************************************************************

26 czerwca 2014 r. w Warszawie, w Hotelu Marriott (Al. Jerozolimskie 65/79) , w godz. 10.00 – 16.00 odbędzie się spotkanie informacyjne.  Będzie ono poświęcone możliwościom aplikowania w konkursie, w szczególności: zasadom konkursu, procedurom składania wniosków, kryteriom wyboru projektów oraz kwalifikowalności wydatków.

Informujemy, że na stronie NCBR będzie prowadzona transmisja on-line ze spotkania.