Ogłoszenie o konkursie nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 na Nowe Programy Kształcenia

29 lutego 2016 13:09

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że od 1 kwietnia br. zostanie otwarty nabór wniosków na projekty dotyczące realizacji programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności:

  • tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze,
  • dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych,
  • działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.

Wnioski w ramach konkursu przyjmowane będą od dnia 1 kwietnia 2016 r. do dnia 1 lipca 2016 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu wraz z dokumentacją konkursową znajdują się tutaj