Konkurs na projekty w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (Carbon Capture and Storage – CCS)

12 września 2013 12:15

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 ogłasza konkurs na projekty w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (Carbon Capture and Storage – CCS).

Obszary tematyczne objęte konkursem:
Projekty powinny koncentrować się na następujących obszarach w zakresie technologii wychwytywania i składowania CO2 (CCS):

  • Instalacje pilotażowe
  • Nowe innowacyjne rozwiązania w zakresie wychwytywania CO2
  • Nowa wiedza usprawniająca składowanie CO2  na szeroką skalę
  • Wpływ na środowisko
  • Wzmacnianie społecznej i politycznej świadomości w zakresie CCS.

Szczegółowy opis obszaru tematycznego jest przedstawiony w dokumencie ‘Polish-Norwegian Research Programme – CCS 2013 Call description of the call area’.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Na dofinansowanie projektów w ramach obszaru tematycznego wskazanego w pkt 1 niniejszego ogłoszenia przeznaczono kwotę w wysokości 10 541 176 EUR. W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte zarówno projekty o charakterze badawczym (basic research) jak i aplikacyjnym (applied research). Minimalna wysokość wsparcia w konkursie wynosi 150 000 EUR, natomiast maksymalna 10 000 000 EUR. Przewidywany okres realizacji projektów – do 3 lat.

Wartość dofinansowania
Projekty mogą być dofinansowywane do 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu z zastrzeżeniem zgodności z regulacjami krajowymi i UE w zakresie pomocy publicznej. Podział budżetu w ramach projektu powinien odzwierciedlać wkład każdego z partnerów i powinien być przedmiotem uzgodnień Promotora projektu i partnerów.
Wartość kosztów kwalifikowalnych przypadających norweskim podmiotom nie powinna przekroczyć 40% ogólnej wartości kosztów kwalifikowalnych objętych projektem.

Czas trwania konkursu
System on-line, umożliwiający składanie wniosków aplikacyjnych, będzie dostępny dla wnioskodawców od 13 września 2013 r.
Termin zamknięcia konkursu upływa 15 listopada 2013 r.

Więcej informacji tutaj