Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy – nabory wniosków w trybie konkursowym

7 maja 2013 12:11

Informujemy, iż Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa orowadzi następujące nabory wniosków w trybie konkursowym w ramach priorytetów:

–> Współpraca Instytucjonalna

Uprawnione działania:
Projekty mogą podejmować następujące zagadnienia:

 • wsparcie dla współpracy instytucjonalnej w obszarze edukacji między instytucjami, w tym wymiana uczniów, nauczycieli oraz pracowników; 
 • wsparcie dla współpracy instytucjonalnej w obszarze edukacji między instytucjami na rzecz realizacji zagadnień będących przedmiotem wspólnego zainteresowania; 
 • rozwój lub przygotowanie nowych narzędzi i metod nauczania, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania opartego na ICT; 
 • konferencje, seminaria, publikacje.

Nabór trwa do dnia 7 czerwca 2013 r.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdziesz tutaj

–> Rozwój Polskich Uczelni

Uprawnione działania:

Działania realizowane w ramach poszczególnych projektów powinny prowadzić do:

 • rozwoju programów studiów w języku angielskim (wykładowym); 
 • rozwoju wspólnych programów studiów (na poziomie licencjackim, magisterskim lub doktoranckim), prowadzące do uzyskania podwójnego dyplomu; 
 • rozwoju nowych, innowacyjnych programów studiów, odpowiadającym nowym potrzebom i wyzwaniom pojawiające się na poziomie krajowym lub europejskim; 
 • przygotowania nowych kursów, modułów, specjalizacji, programów studiów; 
 • utworzenia dwustopniowych programów studiów w oparciu o efekty kształcenia, z ECTS jako systemem transferu i akumulacji punktów;
 • rozwoju kultury jakości, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości; 
 • rozwoju programów studiów we współpracy z sektorem prywatnym.

Projekty mogą uwzględniać:

 • przygotowanie programów nauczania;
 • organizację spotkań, seminariów, warsztatów;
 • analizę potrzeb;
 • opracowanie polityki i strategii;
 • rozwój narzędzi dydaktycznych, metod, materiałów.

Nabór trwa do dnia 7 czerwca 2013 r.

Szczegółowe informacje na temat naboru znajdziesz tutaj