Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków RPO WM 2014-2020

4 lipca 2016 13:46

28 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął aktualizację harmonogramu naborów wniosków na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Harmonogram dostępny jest w zakładce Harmonogram naborów wniosków