Zasady realizacji projektów współfinansowanych w ramach RPO WM 2014-2020 – spotkanie informacyjne

29 czerwca 2015 10:39

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące planowanych zmian czekających na Beneficjentów w nowej perspektywie finansowej. Prowadzący przekażą uczestnikom obecnie dostępną wiedzę w zakresie RPO WM  na lata 2014 -2020.

Plan spotkania:

  1. Wprowadzenie do tematyki spotkania
  2. Omówienie podstawowych założeń dotyczących systemu realizacji RPO WM 2014-2020.
  3. Omówienie harmonogramu RPO WM 2014-2020 – pierwsze konkursy
  4. Omówienie Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WM 2014-2020.
  5. Źródła informacji na temat Funduszy Europejskich.

Spotkanie ma odbędzie się ono 03.07.2015 r. w godzinach 11.30-12.30, w Areszcie CTT.

Zainteresowanych prosimy o rejestrację na spotkanie.