SPOTKANIE INFORMACYJNE dot. NABORU do działania 3.1 POWER na STAŻE dla studentów

15 września 2015 12:12

Zapraszamy na spotkanie informacyjne dotyczące konkursu w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER konkurs nr 2/SP/POWER/3.1/2015 na projekty w programie „Studiujesz? Praktykuj!”.

Spotkanie odbędzie się 22 września (wtorek) o godzinie 11.00 w Sali SPACERNIAK (budynek Aresztu – Warszawska 24).

Podczas spotkania zostanie omówiona dokumentacja konkursowa, w tym kryteria premiujące oraz wybrane zagadnienia w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju. Znaczna część spotkania będzie poświęcona omówieniu informacji przekazanych przez NCBIR podczas spotkania  16 września 2015 roku.

Rejestracja na szkolenie za pośrednictwem strony http://www.transfer.edu.pl/pl/szkolenie,nabor-do-power-3-1-program-stazowy-studiujesz-praktykuj,145.html. Liczba miejsc ograniczona.

Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminem konkursu wraz z załącznikami.

Przedmiotowy konkurs w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA oznaczony jest numerem naboru: POWR.03.01.00-IP.08-00-SP1/15.

 

Link do ogłoszenia:

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/power/aktualnosci/art,3529,konkurs-na-dofinansowanie-projektow-w-programie-studiujesz-praktykuj-dotyczacych-wysokiej-jakosci-programow-stazowych-w-ramach-d.html