Rusza nabór wniosków w drugim konkursie w programach TEAM i TEAM-TECH

10 maja 2016 13:05

Instytucja ogłaszająca konkurs: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Termin naboru: 06.05.2016 – 20.06.2016

Opis programów:

  • TEAM - można uzyskać środki na finansowanie zespołów badawczych kierowanych przez wybitnych uczonych z całego świata. Przedmiotem projektów, prowadzonych obowiązkowo we współpracy z partnerem zagranicznym, powinny być przełomowe w skali międzynarodowej badania B+R o dużym znaczeniu dla gospodarki i społeczeństwa, wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji
  • TEAM-TECH - skierowany do wybitnych uczonych posiadających doświadczenie w komercjalizacji wyników badań naukowych. Finansowaniu w tym programie podlegają projekty B+R realizowane we współpracy z partnerem gospodarczym, dotyczące rozwoju technologii, procesu lub innowacyjnego produktu.

Wnioski mogą być składane przez naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora

Więcej informacji: TEAM i TEAM-TECH