PARP: Bon na innowacje 2016

20 października 2016 14:09

Przypominamy, że  do 30 stycznia 2017 r. można składać wnioski w ramach programu Bon na Innowacje dla MŚP, którego organizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach Działania 2.3 Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. W ramach programu wartość składanego projektu może wynosić od 60 000 zł do 400 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów projekty mogą obejmować zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego Usługa dotycząca innowacji nietechnologicznej nie może przekroczyć 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowalnych projektu.Jak informuje PARP wykonawcą usługi w ramach programu Bon na Innowacje 2016 mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2014 r., poz. 1620, z późn. zm.), posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki.

Całkowity budżet programu Bon na Innowacje 2016 wynosi 62,5 mln zł.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Strona internetowa konkursu Bon na Innowacje 2016