NABORY 2016 – Spotkanie informacyjne dla pracowników jednostek PK wyznaczonych do kontaktu ws. funduszy strukturalnych

21 stycznia 2016 14:39

Spotkanie informacyjne dla pracowników jednostek wytypowanych do kontaktu z Zespołem ds. Funduszy Strukturalnych i Programów Międzynarodowych. Tematyka: planowane w 2016 roku nabory do programów operacyjnych RPO WM, POIR, POWER, POIŚ, POPC oraz obowiązki i możliwości wynikające z funkcjonowania bazy konkurencyjności.

Termin: 03.02.2016
godz. 10:00 – 12:00
Koszt: BEZPŁATNE
Limit miejsc: 25
Więcej informacji i zapisy tutaj