Nabór wniosków do konkursu PO WER na Międzynarodowe Programy Kształcenia

22 lipca 2016 12:03

Informujemy, że w przyszły piątek (tj. 29 lipca 2016 r.)  zakończy się nabór wniosków do konkursu PO WER „Międzynarodowe Programy Kształcenia”.  Pozostał jeszcze tydzień na aplikowanie.

Dokumentacja Konkursu nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia dotyczący poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców w ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego