Konkurs zamknięty nr 1/POKL/4.1.1/2014 – Spotkanie informacyjne

18 czerwca 2014 11:01

Informujemy, że w związku z ogłoszeniem konkursu nr 1/POKL/4.1.1/2014 na projekty mające na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia, 27 czerwca (piątek) 2014 r. odbędzie się spotkanie informacyjne dot. danego konkursu.

Godzina: 9.00 – 11.00

Miejsce: Sala Konferencyjna Galerii GIL, Politechnika Krakowska

ZAPRASZAMY!

*****************************************************************************************************************************************************************

26 czerwca 2014 r. w Warszawie, w Hotelu Marriott (Al. Jerozolimskie 65/79) , w godz. 10.00 – 16.00 odbędzie się spotkanie informacyjne.  Będzie ono poświęcone możliwościom aplikowania w konkursie, w szczególności: zasadom konkursu, procedurom składania wniosków, kryteriom wyboru projektów oraz kwalifikowalności wydatków.

Informujemy, że na stronie NCBR będzie prowadzona transmisja on-line ze spotkania.