Konkurs nr 3/ABK/POWER/3.1/2015 na projekty dotyczące wspierania wysokiej jakości usług przez Akademickich Biur Karier

14 października 2015 12:22

Informujemy, że z dniem 14 października 2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższymKonkurs nr 3/ABK/POWER/3.1/2015 na projekty dotyczące wspierania wysokiej jakości usług przez Akademickich Biur Karier w ramach podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki rynku pracy i społeczeństwa.
Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią ogłoszenia oraz regulaminem konkursu wraz z załącznikami.