Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 na Program Rozwoju Kompetencji

1 kwietnia 2016 12:45

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło Konkurs nr 2/PRK/POWER/3.1/2016 na Program Rozwoju Kompetencji dotyczący podnoszenia kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju.

Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące kształtowania kompetencji lub kwalifikacji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy.

Projekty muszą obejmować swoim zakresem merytorycznym podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców, realizowane (z wyłączeniem staży) poprzez:

a) certyfikowane szkolenia i/lub zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje,

b) dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami,

c) dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych,

d) wizyty studyjne u pracodawców.

 

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane: od dnia 4 maja 2016 r. do dnia 7 czerwca 2016 r.